skip navigation

Saturday, May 7, 2022

Visitor V Home H Location Status
 - 
TBD
 - 
Detroit, MI, USA
TBD
Blast
 - 
 - 
Carleton University Raven's Nest, University Drive, Ottawa, ON, Canada - Court 8
8:30 AM EDT
Unity
 - 
 - 
Carleton University Raven's Nest, University Drive, Ottawa, ON, Canada - Court 7
10:45 AM EDT
Hurricanes
 - 
 - 
Carleton University Raven's Nest, University Drive, Ottawa, ON, Canada - Court 8
1:15 PM EDT